storno podmínky a informace

Pro potvrzení rezervace Vás požádáme o zaplacení zálohy.

Cena za ubytování se platí převodem na účet ubytovatele nebo v hotovosti před začátkem doby sjednaného ubytování.(v termínu začátku pobytu je podmínkou, aby již byly peníze připsány na účet ubytovatele. 

Při zrušení rezervace méně jak 14 dní bude záloha nevratná.

V případě ,že host předá pokoj poškozený ,nebo znečištěný zavazuje se uhradit škodu takto způsobenou v plné výši , a to na výzvu penzionu nejpozději do 5ti pracovních dnů od doručení výzvy , případně s veškerými náklady spojenými s vymáháním takové pohledávky.

Ubytovatel nezodpovídá ubytovanému za škody, které nezavinil. 

- ubytovaný je povinen dodržovat všechna uvedená pravidla ubytování. 

- v případě, že jsou tato pravidla porušena , má  právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez vrácení poplatků za pobyt.

- ubytovaný ke plně zodpovědný za nezletilé osoby ,které jsou s ním ubytovány

- příjezd je možný v den pobytu mezi 15.00-20.00 hodinou

- v den ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvolnit pokoj do 10.00 hodin 

- v celém objektu penzionu je zákaz kouření

- návštěvy neubytovaných osob jsou možné pouze se souhlasem ubytovatele

-v době od 22.00 - 07.00 je ubytovaný povinen dodržovat noční klid

- tepelná příprava vlastních pokrmů a nápojů na pokojích je zakázána !!!!!

- rovněž z bezpečnostních důvodů nepoužívejte vlastní elektrické spotřebiče , mimo spotřebiče osobní hygieny a nabíječky drobné elektroniky.

                                            :-)   těšíme se na Vaši návštěvu    :-)